Contacto

Teléfono: 986 691 050

Correo: recepcion@danda.gal

Dirección: DANDA Barxa do Covelo 4 – 36214, Vigo (PO)